WYCIĄG Z CENNIKA

RENTGENODIAGNOSTYKA  :

 

1.  RTG PUNKTOWE      

30 zł
2. RTG  PANTOMOGRAFICZNE    50 zł
3. RTG  CEFALOMETRYCZNE   50 zł
4. TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA         

odcinkowa             

    pełna szczęka i żuchwa              

150-250     

350 zł        

5.KONSULTACJA DENTYSTYCZNA/                                           PORADA  LEKARSKA                                         

50 - 150             

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I ENDODONCJA :


1.   WYPEŁNIENIE                                                                    120 - 200 zł

2.   LECZENIE KANAŁOWE                                                      350 - 600 zł

 

PROTETYKA :

1.   KORONA PORCELANOWA                                                         750 zł

2.   PROTEZA  AKRYLANOWA                                                        1000 zł

 

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej .

NZOZ Dental Expert nie pobiera żadnych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej :

wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej ,kopie dokumentacji medycznej na elektronicznych nośnikach danych lub kserokopie dokumentacji medycznej

тонкий ноутбуклобановский харьков классsms api

Dental Expert s.c.

ul.Palmowa 1/9 lok16
42-200 Częstochowa
tel. 533 532 838
tel. 34 307 00 38
gabinet@dentalexpert.com.pl

Saturday the 31st. Dental Expert - Templates Joomla